Motorcycles

compare motorcycles


View CompareCash Price: Php 44,900


Wave 110 Alpha Spokes

Ang pangarap mong Honda, nandito na! Ang bagong Wave 110 Alpha! Mas pinalakas na Engine dahil sa 110cc at EURO 2 Compliant pa.

Specifications